Category Archives: Kisah 25 Nabi dan Rasul

2. Nabi Idris AS


Kisah 25 Nabi dan Rasul Seiring dengan berjalannya sang waktu, keturunan Nabi Adam semakin berkembang biak dan beranak cucu. Mereka menyebar ke berbagai pejuru dunia. Banyak di antara mereka yang berbuat kerusakan dan durhaka kepada allah. Mereka saling berperang dan bermusuhan dan berperang, perbuatan keji dan munkar merajalela. Untuk mengingatkan orang-orang yang sesat dan menghindarkan dari kerusakan yang lebih besar lagi, Allah mengutus Nabi Idris sebagai seorang Nabi dan Rasul untuk mengingatkan dan menyeru mereka agar kembali kepada jalan yang benar dan diridhai oleh Allah.

Nabi Idris addalah keturunan Nabi Syits, anak cucu Nabi Adam. Kepadanya Allah menurunkan tiga puluh shahifah (lembaran) yang berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, terutama kepada ketturunan Qabil yang durhaka terhadap Allah. Dengan diturunkannya shahifah itu, maka resmilah Idris diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah.

Pengetahuan Nabi Idris AS

Nabi Idris adalah orang yang mula-mula pandai menulis dengan pena, pandai membaca, mengetahui ilmu falak, ilmu hitung, pandai menjahit, menunggang kuda, dan dialah yang mula-mula berani memerangi orang-orang yang sesat dan durhaka. Nabi Idris AS banyak mempelajari kitab-kitabyang diturunkan kepada Nabi Adam dan Nabi Syits. Beliau pulalah yang pertama-tama pandai mengguntunging dan menjaahit pakaian. Sebelum itu, semua orang memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Read the rest of this entry

Advertisements

1. Nabi Adam AS


kisah_25_nabi_dan_rasul Sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Langit dan bumi oleh Allah dalam waktu enam hari atau masa. Sedangkan satu hari atau satu masa di sisi Tuhan sama dengan seribu tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa apabila menghendaki sesuatu cukup berfirman “Kun” (Jadilah!) maka jadilah apa yang diinginkan-Hya.

Penciptaan Malaikat

Sesudah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tunduk dan patuh senantiasa berbakti kepada-Nya. Sama sekali tidak pernah durhaka kepada-Nya.

Malaikat tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan tidak tidur, tidak melakukan perbuatan dosa. Tidak berjenis laki-laki atau perempuan dan mempunyai alam tersendiri yaitu alam ghaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia.

Jin dan Iblis

Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas, sebelum manusia.

1_1 QS Al-Hijr 27

Artinya: “Dan Kami menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.” (QS. Al-Hijr: 27) Read the rest of this entry

%d bloggers like this: